obrazek Strona główna
obrazek
Start O nasPartnerzy GaleriaKontakt
obrazek
Aktualności

WESOŁYCH śWIĄT!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Życzymy Państwu radości i pogody ducha.
Aby nadchodzący czas był wyjątkowy
i pełen wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

życzą

Zarząd oraz Pracownicy
Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

****************************************************

Zaproszenie na konferencję: Determinanty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Forum ludzi, którym się udało.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego”.

Konferencja pn. „Determinanty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Forum ludzi, którym się udało” odbędzie się 1 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

Czytaj więcej

*****************************************************

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do zapoznania się z ofertę inwestycyjną Miasta Gorlice.

Zapraszamy do zapoznanie się z jej treścią oraz pomoc w jej rozpropagowaniu wśród potencjalnych inwestorów.

Do pobrania:

Zaproszenie do zapoznania się z ofertą inwestycyjną

Oferta_przetarg_Gorlice

Oferta wersja graficzna

*****************************************************

Szanowni Państwo!

Informujemy, że został ogłoszony IV (ostatni) nabór wniosków na dotację z programu szwajcarskiego. Wszelkie informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.marr.pl/projekty/swiss_/dotacje.html

Istnieje możliwość konsultowania wniosków w każdy wtorek i piątek miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 18 35 36 072)

*****************************************************

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
przepełnionych radością, miłością i wiarą.
Niech Wielkanoc przyniesie Wam spokój i radość,
z nadchodzącej wiosny.
Pogody ducha i radości,
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa,
w gronie najbliższej rodziny.
    Wesołego Alleluja!
życzy
Zarząd oraz Pracownicy
Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

*****************************************************

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSWP

działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 20 kwietnia 2015 roku (tj. poniedziałek) na godz. 16-tą w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ul. Biecka 3 sala 104.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków GSWP i przyjęcie porządku obrad (Uchwała 1/XIX/2015).
 2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania(Uchwała 2/XIX/2015).
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Walnego Zebrania Członków GSWP odbytego 9 czerwca 2014 (Uchwała 3/XIX/2015).
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu GSWP i sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Uchwała 4/XIX/2015).
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok (Uchwała 5/XIX/2015).
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i udzieleniu absolutorium za 2014 rok (Uchwała 6/XIX/2015).
 10. Przedstawienie planu pracy i projektu budżetu GSWP na rok 2015.
 11. 11. Dyskusja.
 12. 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy i budżetu GSWP na rok 2015 (Uchwała 7/XIX/2015).
 13. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej GSWP (Uchwała 8/XIX/2015, 9/XIX/2015).
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków GSWP.

*****************************************************

Szanowni Państwo!

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi promocję i udziela informacji nt. Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”.

Program wspiera odnawialne źródła energii na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Oferujemy pełną obsługę osób fizycznych w zakresie pozyskania finansowania, projektowania, doboru sprzętu i wykonawstwa.

 DOTACJA NA FOTOWOLTAIKĘ   40 %

W pierwszych dwóch latach tj. w roku 2014 i 2015 dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych będzie największe i wyniesie 40% a od 2016 roku jego poziom będzie wynosił 30%. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2014 i 2015 przeznaczył 200 milionów złotych.

 Podstawowe zasady udzielania dofinansowania za pośrednictwem BOŚ:

 • kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (do 2015 r.), później 30%,
 • koszty kwalifikowane: do 100 tys. zł osoby fizyczne,
 • maksymalny koszt kwalifikowany:
    - dla instalacji o mocy do 10 kW: 8 000 zł/kW
    - dla instalacji o mocy do 40 kW: 6 000 zl/kW
    - w przypadku umieszczenia akumulatorów koszt kw. powiększa się o 5 000 zł/kW
 • oprocentowanie kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Do pobrania:
regulamin
deklaracja uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy!

*****************************************************

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil
z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego nowego roku 2015
życzą
Zarząd oraz Pracownicy Gorlickiego Stowarzyszenia
Wspierania Przedsiębiorczości

******************************************************

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSWP

Działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 9 czerwca 2014 roku (tj. poniedziałek) na godz. 17-tą w Starostwie Powiatowym
w Gorlicach ul. Biecka 3 sala 104.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków GSWP i przyjęcie porządku obrad. (Uchwała 1/XVIII/2014).
 2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. (Uchwała 2/XVIII/2014).
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Walnego Zebrania Członków GSWP odbytego 12 czerwca 2013 (Uchwała 3/XVIII/2014).
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu GSWP i sprawozdania finansowego za 2013 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Uchwała 4/XVIII/2014)
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok (Uchwała 5/XVIII/2014).
 9. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013 (Uchwała 6/XVIII/2014).
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i udzieleniu absolutorium za 2013 rok (Uchwała 7/XVIII/2014)
 11. Przedstawienie planu pracy i projektu budżetu GSWP na rok 2014.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy i budżetu GSWP na rok 2014. (Uchwała 8/XVIII/2014)
 14. Zmiany w składzie Zarządu GSWP. (Uchwała 9/XVIII/2014, 10/XVIII/2014)
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków GSWP.

*******************************************************

wrzesień 2013

Lista osób zgłoszonych na wyjazd na Węgry:

1. Koronka Bobowa - Jerzy Abram

2. Marcin Wąs 

*******************************************************

wrzesień 2013

 
Zmiana ogłoszenia o wyjazdach na targi/wystawę

realizowane w ramach projektu
„Promocja produktów i usług lokalnych powiatu Gorlickiego poprzez udział
w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie”.

Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja produktów i usług lokalnych powiatu Gorlickiego poprzez udział w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie”.

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy na targi do: Węgier, Bardejova, Sopotu, Krakowa, Bobowej, Wysowej Zdrój oraz wystawę do Warszawy.

Udział w wystawach/targach jest ogólnodostępny dla wszystkich twórców ludowych z powiatu Gorlickiego.

Osoba zainteresowana wyjazdem zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy  i złożyć osobiście w biurze GSWP przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 353 60 72

Dokumenty konkursowe
regulamin
wniosek zgloszeniowy_zal nr 1
harmonogram wyjazdów_ zal nr 2

********************************************************

sierpień 2013

Lista osób zgłoszonych na wyjazd do Bardejowa:

1. Lokalna Organizacja Turystyczna LOT - Robert Łetowski

 *******************************************************

lipiec 2013

Lista osób zgłoszonych na wyjazd do Sopotu, Krakowa, Bobowej oraz wyjazdu na Targi do Warszawy:

1. Koronka Bobowa - Jerzy Abram

 ********************************************************

lipiec 2013

Ogłoszenie o wyjazdach na targi/wystawę

realizowane w ramach projektu
„Promocja produktów i usług lokalnych powiatu Gorlickiego poprzez udział
w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie”.

Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja produktów i usług lokalnych powiatu Gorlickiego poprzez udział w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie”.

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy na targi do: Szwecji, Bardejova, Sopotu, Krakowa, Bobowej, Wysowej Zdrój oraz wystawę do Warszawy.

Udział w wystawach/targach jest ogólnodostępny dla wszystkich twórców ludowych z powiatu Gorlickiego.

Osoba zainteresowana wyjazdem zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy  i złożyć osobiście w biurze GSWP przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 353 60 72

Dokumenty konkursowe
regulamin
wniosek zgloszeniowy_zal nr 1
harmonogram wyjazdów_ zal nr 2

*****************************************************

czerwiec 2013

Działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia Zarządu zwołuje się Walne Zebranie Członków Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 12 czerwca 2013 roku (tj. środa) na godz. 16-tą˝ w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ul. Biecka 3, sala 104 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków GSWP i przyjęcie porządku obrad (Uchwała 1/XVII/2013).
 2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Uchwała 2/XVII/2013).
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Walnego Zebrania Członków GSWP odbytego 05 czerwca 2012 (Uchwała 3/XVII/2013).
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu GSWP i sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Uchwała 4/XVII/2013)
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok (Uchwała 5/XVII/2013).
 9. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012 (Uchwała 6/XVII/2013).
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i udzieleniu absolutorium za 2012 rok (Uchwała 7/XVII/2013)
 11. Przedstawienie planu pracy i projektu budżetu GSWP na rok 2013.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy i budżetu GSWP na rok 2013. (Uchwała 8/XVII/2013).
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków GSWP.

*****************************************************

maj 2013

Szanowni Państwo

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w konferencji "Nauka z biznesem - biznes z nauką - to działa". Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2013 roku w Krakowie w Hotelu Sympozjum, przy ul. Kobierzyńskiej 47.

Dodatkowe informacje
program
formularz rejestracyjny

******************************************************

maj 2013

Szanowni Państwo

Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dotację z programu szwajcarskiego. Wszelkie informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.marr.pl/projekty/swiss_/dotacje.html

Istnieje możliwość konsultowania wniosków w każdy wtorek i piątek miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 18 35 36 072)

******************************************************

kwiecień 2013

Szanowni Państwo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące zasad II naboru wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Terminy spotkań: 
Nowy Sącz – 24 kwietnia 2013r. godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala obrad 208.
Gorlice - 26 kwietnia 2013r. godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, sala posiedzeń; 

******************************************************

By zbliżajce się Święta Bożego Narodzenia
przyniosły radość z tego co jest,
nadzieję na to co przed nami,
uśmiech i pogodę ducha na każdy nowy dzień
nadchodzącego nowego roku 2013

           Wesołych ŚWIĄT!


******************************************************

sierpień 2012

Szanowni Państwo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie jako partner Powiatu Gorlickiego w projekcie “Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłoszono nabór na dotacje na rozwój działalności gospodarczej, link:

http://www.marr.pl/nabor-wnioskow-o-dotacje-w-ramach-projektu-szwajcarskiego-ogloszony.html

******************************************************

lipiec 2012

Zaproszenie na

Bezpłatne spotkania informacyjne dla wnioskodawców dotacji
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

******************************************************

czerwiec 2012

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSWP

Działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień
05 czerwca 2012 roku (tj. wtorek) na godz. 16-tą˝ w Starostwie Powiatowym
w Gorlicach ul. Biecka 3, sala 104 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków GSWP i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Walnego Zebrania Członków GSWP odbytego 12 kwietnia 2011.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu GSWP i sprawozdania finansowego za 2011 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
10.Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i udzieleniu absolutorium za 2011 rok.
11.Przedstawienie planu pracy i projektu budżetu GSWP na rok 2012.
12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy i budżetu GSWP na rok 2012.
14.Sprawy różne, wolne wnioski.
15.Zakończenie Walnego Zebrania Członków GSWP.


grudzień 2011

Zakończono realizacje projektu „Perspektywa – nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim”.

Projekt podejmował tematykę szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu Gorlickiego, a jego celem było zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów w powiecie gorlickim poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozszerzenia oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać klikając na „informator”


 


 - Powrót -